satang.pro

Satang Pro หรือ Thai Digital Asset Exchange ก็เป็นอีกแหล่งกระดานเทรด Cryptocurrency ของไทย ที่ตีคู่มาพร้อมกับ bitkup ที่มีเจ้าของเป็นถึงผู้สร้างเหรียญ Zcoin privacy coin (zcoin.io) จึงการันตีได้ถึงเรื่องความปลอดภัยสูงสุด และยังได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจากทาง ก.ล.ต. ให้เป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของไทย ซึ่งนับได้ว่าเป็นโอกาสดีๆ ของนักลงทุนชาวไทยกับการลงทุนเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอลต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลจาก coinmarketcap.com ถือว่าเป็นเว็บไซต์กลางที่รวบรวมข้อมูลสถิติของสกุลเงินดิจิทัลเพื่อเปิดเผยแก่สาธารณะ ได้จัดให้อยู่ในลิสต์ด้วย https://coinmarketcap.com/exchanges/satang-pro/