KULAP

KULAP (กุหลาบ) คือ เป็นผู้ให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลแบบกระจายศูนย์ (Decentralized exchange) รายแรกของโลกที่ประกอบธุรกิจอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการ อันจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการได้